Miljødirektoratet Naturbase

Importapplikasjon

For import av kart- og egenskapsfiler.